RPIC Pce s.r.o.

RPIC Pce s.r.o.

Nová 306
530 09 Pardubice - Polabiny
IČ: 25938045

Informace o kanceláři RPIC Pce s.r.o.

Společnost RPIC Pce s.r.o. funguje od roku 1993 jako Regionální poradenské a informační centrum pro drobné a střední podnikatele. V roce 2001 vyhrála výběrové řízení, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regionální poradenská a informační místa a tím potvrdila svoji kvalitu v regionu Pardubického kraje. Jsme zakládajícím členem Národní asociace pro rozvoj podnikání.

 

Naší hlavní činností je provádění průběžného účetního, ekonomického a daňového poradenství s důkazem na jejich vzájemné provázání u klienta. Můžeme Vám pomoci téměř se vším, co budete v ekonomické oblasti potřebovat. Všichni naši pracovníci jsou odborně zdatní, rychlí a diskrétní. Společnost RPIC Pce s.r.o. je připravena Vám být spolehlivým partnerem.

 

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB:

Podpora podnikání:

  • vládní program podpory podnikání PORADENSTVÍ
  • zahraniční pomoc
  • informace a zpracování žádostí

Podnikatelské záměry:

  • pomoc při zpracování
  • komplexní zpracování
  • posouzení pro potřeby peněžních ústavů

 

Finanční analýzy a finanční management pro právnické a fyzické osoby.

Likvidace a konkurzy firem.

Vedení daňové evidence pro podnikatele nezapsané do obchodního rejstříku.

Vedení účetnictví pro podnikatele zapsané do obchodního rejstříku a pro obchodní společnosti.

Vedení účetnictví pro neziskové organizace.

Zpracování mzdové agendy včetně propočtu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti.

Vypracování přiznání daně z příjmu fyzických i právnických osob včetně potřebných příloh.

Komplexní daňové poradenství.

Ukládání nearchivních písemností.

Zpracování úvěrových dokumentací, pomoc při jednání s bankou.

Vypracování společenských smluv.

Kontrola již vyhotoveného přiznání k dani.

Poradenství při založení firmy.

Rekonstrukce účetnictví, účetní poradenství.

Pořádání školení Základy podnikání, PC pro začátečníky.

Realizace projektů k podpoře podnikání v regionu.

Fotografie a videa

Kde nás najdete?